Stöd i åtgärdsarbetet

Klicka på varje område för att se aktuellt stöd och länkar

Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi

Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Enligt det målet ska konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsaka

Åtgärdswebben

Åtgärdswebb för miljömål är ett länsstyrelsegemensamt IT-system för att administrera och publicera information om åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen.

Transporter

En del i RUS uppdrag är att stödja och utveckla av åtgärdsarbetet.

Kulturmiljö

Kulturmiljön är en viktig och självklar del i begreppen miljö och hållbar utveckling och ingår i de miljömål som beslutats av regering och riksdag.

Stöd till kommunernas miljömålsarbete

Kommuner ansvarar för utveckling på lokal nivå samt att skapa god livsmiljö för sina invånare. Detta arbete sker bland annat genom plan- och byggprocesser, miljötillsyn,

Miljömålen 25 år

I samband med att miljömålen funnits i 25 år tog RUS och Naturvårdsverket fram en film. Filmen beskriver hur miljömålen kom till och vilken roll de har i framtiden.