Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Verksamhetsledare

Magnus Eriksson, Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 02 80
Övergripande samordning: Verksamhetsledare för RUS
Miljömålsansvar: God bebyggd miljö
Utvecklingsområde: Regional tillväxt, Agenda 2030, Miljömålsrådet

RUS arbetsgrupp

Anders Bergström, Länsstyrelsen Västra Götaland
010-224 56 55
Övergripande samordning: Regional årlig uppföljning Miljömålsansvar: Ett rikt växt- och djurliv och Myllrande våtmarker.
Utvecklingsområde: Biologisk mångfald.
Anna-Lena Lövkvist Andersen, Länsstyrelsen Stockholm
010-223 14 50
Miljömålsansvar: Begränsad klimatpåverkan
Utvecklingsområde: Energi och klimatpassning.
Annika Svensson, Länsstyrelsen Västra Götaland
010-224 46 65
Miljömålsansvar: Frisk luft.
Utvecklingsområde: Luft (emissionsdatabasen).
Birgit Nielsen, Länsstyrelsen Västra Götaland
010-224 46 77
Miljömålsansvar: Frisk luft.
Utvecklingsområde: Luft och transporter (emissionsdatabasen).
Carl-Johan Sanglert, Länsstyrelsen Jönköping
010-223 63 34
Övergripande samordning: Forskningsfrågor.
Miljömålsansvar: Kulturmiljö och God bebyggd miljö.
Utvecklingsområde: Kulturmiljö.
Camilla Andersson, Skogsstyrelsen
0650-377 90
Miljömålsansvar: Levande skogar.
Utvecklingsområde: Skogliga området.
Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 56
Miljömålsansvar: Hav i balans, Levande sjöar och vattendrag och Storslagen fjällmiljö.
Utvecklingsområde: Vatten och miljöövervakning.
Johan Niss, Länsstyrelsen Skåne
010-224 15 26
Övergripande samordning: Gröna frågor
Utvecklingsområde: Grön infrastruktur, ekosystem (Miljömålsrådets program).
Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen Kronoberg
010 – 223 76 96
Miljömålsansvar: Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och Giftfri miljö
Utvecklingsområde: Miljöövervakning och miljömålsuppföljning
Marie Vallin, Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 64
Övergripande samordning: Indikatoruppdateringar, Miljöledning
Miljömålsansvar: Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Ett rikt odlingslandskap.
Utvecklingsområde: hälsorelaterat, strålmiljö och radon, odlingslandskap och Landsbygdsprogrammet.
Moa Lindvert, Länsstyrelsen Jönköping
010-223 63 25
Kommunikationsansvarig
Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen Skåne
010-224 12 87
Miljömålsansvar: Generationsmålen Utvecklingsområde: Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi