Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Verksamhetsledare

Magnus Eriksson
010-225 02 80
Övergripande samordning: Verksamhetsledare för RUS
Miljömålsansvar: God bebyggd miljö
Utvecklingsområde: Regional tillväxt, Agenda 2030, Miljömålsrådet

RUS arbetsgrupp

Anders Bergström
010-224 56 55
Övergripande samordning: Regional årlig uppföljning Miljömålsansvar: Ett rikt växt- och djurliv och Myllrande våtmarker.
Utvecklingsområde: Biologisk mångfald.
Anna-Lena Lövkvist Andersen
010-223 14 50
Miljömålsansvar: Begränsad klimatpåverkan
Utvecklingsområde: Energi och klimatpassning.
Annika Svensson
010-224 46 65
Miljömålsansvar: Frisk luft.
Utvecklingsområde: Luft (emissionsdatabasen).
Birgit Nielsen
010-224 46 77
Miljömålsansvar: Frisk luft.
Utvecklingsområde: Luft och transporter (emissionsdatabasen).
Carl-Johan Sanglert
010-223 63 34
Övergripande samordning: Forskningsfrågor.
Miljömålsansvar: Kulturmiljö och God bebyggd miljö.
Utvecklingsområde: Kulturmiljö.
Camilla Andersson
0650-377 90
Miljömålsansvar: Levande skogar.
Utvecklingsområde: Skogliga området.
Eva Mikaelsson
010-225 43 56
Miljömålsansvar: Hav i balans, Levande sjöar och vattendrag och Storslagen fjällmiljö.
Utvecklingsområde: Vatten och miljöövervakning.
Johan Niss
010-224 15 26
Övergripande samordning: Gröna frågor
Utvecklingsområde: Grön infrastruktur, ekosystem (Miljömålsrådets program).
Louise Ellman Kareld
010 – 223 76 96
Miljömålsansvar: Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och Giftfri miljö
Utvecklingsområde: Miljöövervakning och miljömålsuppföljning
Marie Vallin
010-225 43 64
Övergripande samordning: Indikatoruppdateringar, Miljöledning
Miljömålsansvar: Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Ett rikt odlingslandskap.
Utvecklingsområde: hälsorelaterat, strålmiljö och radon, odlingslandskap och Landsbygdsprogrammet.
Moa Lindvert
010-223 63 25
Kommunikatör
Susanne Dahlberg
010-224 12 87
Miljömålsansvar: Generationsmålen Utvecklingsområde: Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.