Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.

Miljömålsrådet består av 17 generaldirektörer för nationella myndigheter med uppdrag kopplade till miljömålen. Syftet med miljömålsrådet är att samverkan för att öka takten i myndigheternas arbete för att nå miljömålen och samt även lämna förslag till regeringen.

Miljömålsrådets programområden

Miljömålsrådets programområden 2023-2026 är:

  • Ramverk för nationell planering
  • Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem
  • Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling
  • Cirkularitet  i klimatomställningens materialflöden
  • Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem


Länsstyrelserna medverkar i samtliga programområden. Du kan läsa mer om arbetet inom respektive programområde. Mer information kommer framöver.

Länsstyrelsernas arbete i Miljömålsrådet

I Miljömålsrådet representeras länsstyrelserna av Per Bill, landshövding i Gävleborgs län. Länsråd Veronica Lauritzsen och RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson är länsstyrelsernas kontaktpersoner till Miljömålsrådet. Ett flertal representanter från olika länsstyrelser deltar i arbetet  i de olika programområdena.

Mer om Miljömålsrådet

Du kan läsa mer om Miljömålsrådet på webbplatsen Sveriges miljömål. 

Miljömålsrådet – Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)