Ramverk för nationell planering

På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Ramverk för nationell planering.

Programområdets syfte är att konkretisera och utveckla det redan framtagna ramverkets funktioner och former för samverkan och samordning. Men också förmågan att ta fram gemensamma planerings- och analysunderlag och beskriva rumsliga konsekvenser. Syftet är att visa på ramverkets nytta i praktisk handling och i konkreta aktuella planeringsfrågor och situationer men också att hålla det mer långsiktiga fokuset utifrån vad som krävs av nationell planering för att kunna bidra till omställning till ett mer hållbart samhälle.

Kontaktpersoner på RUS: Magnus Eriksson,  Magnus.Eriksson@lansstyrelsen.se