Om RUS

RUS stödjer, vägleder och samordnar länsstyrelsernas och även Skogsstyrelsens arbete och det regionala och lokala arbetet i miljömålssystemet.

Som en länk mellan det regionala, centrala och lokala miljömålsarbetet arbetar RUS för att synliggöra den regionala och lokala nivåns betydelse för miljö- och hållbarhetsarbetet. RUS finansieras av anslag via Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.