Redogörelse för tillgänglighet

RUS står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur rus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från rus.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Detta innehåll är inte tillgängligt

Kod

  • Webben innehåller kod som inte följer webstandarder och som inte validerar. Riktlinje[WCAG 4.1.1(A)].

Innehåll

  • Publikationer som publicerats före 2018 är inte tillgänglighetsanpassade och kan vara bristfälliga i tillgänglighet.
  • Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten för samtliga publikationer. Visst innehåll, till exempel tabeller och grafer, visas ibland som bilder och saknar eller har bristfälliga textalternativ.
  • Alt-texter saknas för vissa bilder.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil. 
  • Det finns några brister i hur webbplatsen följer den kodstandard som den utvecklats mot.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av rus.se.
Senaste bedömningen gjordes den 11 december 2020.
Webbplatsen publicerades den 18 december 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 18 december 2020.