Statistik och indikatorer

Här hittar du statistik i körtsträckedata och emissionsdatasen samt information om indikatorer.

Körsträckedata

Här presenteras statistik för fordon, körsträckor och bränsleförbrukning på kommunnivå. Dessa uppgifter används bland annat för miljömålsindikatorn Körsträcka med bil.

Nationella emissionsdatabasen

Den nationella emissionsdatabasen har flyttat till SMHI för att bli en del av Luftwebb. Uppgifterna publiceras på läns- och kommunnivå och är ett viktigt underlag

Indikatorer

Här samlas länkar till indikatorer för Sveriges miljömål.

Data från miljöövervakning för miljömålsuppföljning

Data från miljöövervakning för miljömålsuppföljning Här samlas dokumentation och underlag från RUS-projektet Miljöövervakning som underlag till miljömålsuppföljning och tillståndsbeskrivning. Projektet har genomförts under 2022 och