Regional utveckling & samverkan
i miljömålssystemet

RUS är för samverkan i det regionala miljömålsarbetet

Sveriges miljömål utgör det svenska genomförandet av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.
RUS är samverkansorgan för det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan nationella och lokala nivån.

RUS stödjer, vägleder och samordnar i det regionala och lokala arbetet i miljömålssystemet, framförallt länsstyrelserna och Skogsstyrelsen.

På RUS webbplats hittar du bland annat regional årlig uppföljning av miljömålen, stöd i åtgärdsarbetet för myndigheter, kommuner och näringsliv, samt statistik i körsträckedata och emissionsdatabasen. Länkar finns också till andra webbplatser med information om miljömålsarbete.

Nyheter

Sveriges miljömål 25 år

Miljömålen 25 år

För att uppmärksamma att miljömålen funnits i 25 år har Naturvårdsverket och RUS tagit fram en film som beskriver hur miljömålen kom till och vilken roll de har i framtiden. Filmen visades på miljömålsdagarna i Luleå.

Information om miljömålsdagarna 2024

Miljömålsdagarna 2024

Välkommen till Miljömålsdagarna 2024 i Luleå – årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Konferensens tema är Miljömålen 25 år – perspektiv i en snabb samhällsomställning. Anmäl dig senast 26 april.

Länkar för vidare läsning

SVERIGESMILJÖMÅL.SE

– Webbplatsen för svenskt miljömålsarbete

ÅTGÄRDSWEBBEN 

– Här kan du följa alla läns åtgärdsprogram för miljömålen

RUS SAMARBETSYTA 

– Samarbetsyta för länsstyrelserna