Regional utveckling & samverkan
i miljömålssystemet

RUS är för samverkan i det regionala miljömålsarbetet

Sveriges miljömål utgör det svenska genomförandet av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. RUS är samverkansorgan för det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan nationella och lokala nivån.

RUS stödjer, vägleder och samordnar i det regionala och lokala arbetet i miljömålssystemet, framför allt länsstyrelserna och Skogsstyrelsen.

På RUS webbplats hittar du bland annat regional årlig uppföljning av miljömålen, stöd i åtgärdsarbetet för myndigheter, kommuner och näringsliv, samt statistik i körsträckedata och emissionsdatabasen. Länkar finns också till andra webbplatser med information om miljömålsarbete.

Nyheter

PM om länsstyrelsernas remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag

Projektet klimatsmarta länstransportplaner 2.0 har haft som syfte att höja kompetensen på länsstyrelserna kring länstransportplaneringen. Vi har under 2020 genomfört workshops samt ett antal skypemöten med forskare och myndigheter. Ett av mötena fokuserade på den kommande remissen av Trafikverkets inriktningsunderlag

Regional miljömålskonferenser – se dem i efterhand här

Den regionala miljömålskonferenserna Smartare grönare Sverige med Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kalmar län som värdar har finns att se i efterhand. Naturvårdsverket, Tillväxtverket och RUS är också arrangör. Ett rikt odlingslandskap och cirkulär ekonomi lyftes särskilt fram. Sändningarna finns

Länkar för vidare läsning

SVERIGESMILJÖMÅL.SE

– Webbplatsen för svenskt miljömålsarbete

ÅTGÄRDSWEBBEN 

– Här kan du följa alla läns åtgärdsprogram för miljömålen

RUS SAMARBETSYTA 

– Samarbetsyta för länsstyrelserna 

 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.