Sveriges miljömål 25 år

För att uppmärksamma Miljömålen 25 år har Naturvårdsverket och Länsstyrelserna tagit fram en film som lanserades på miljömålsdagarna i Luleå. Filmen beskriver hur det gick till när miljömålen togs fram och vilken roll de har i framtiden. Filmen är 9 minuter lång. 

 

Våren 1999 beslutade riksdagen om Sveriges miljömål. Länsstyrelserna fick då uppdraget att verka för, samordna och följa upp målen och RUS bildades för att skapa ett uppföljningssystem.

RUS budskap och arbetssätt för att stärka det regionala miljömålsuppdraget framåt lanserades också vid miljömålsdagarna. Du hittar dokumentet under fliken Publikationer här på RUS webbplats.