Regional årlig uppföljning

Länsstyrelserna gör varje år en regional årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål, med bedömningar och redovisning av miljötillstånd och miljöarbetet i länen.

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen.

Här kan du läsa länens regionala uppföljningar för 2020.

Sverigekarta

Blekinge län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Blekinge län 2020. Trots att miljöarbetet i Blekinge har varit framgångsrikt är nuvarande styrmedel och åtgärdsarbete inte tillräckligt.

Sverigekarta

Dalarnas län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Dalarnas län 2020. Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå i Dalarnas län. Inget av dessa kommer nås till

Sverigekarta

Gotlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Gotlands län 2020. Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att två av målen är nära att nås, medan bedömningen

Sverigekarta

Gävleborgs län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Gävleborgs län 2020. Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda

Sverigekarta

Hallands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Hallands län 2020. Länet delar de utmaningar som finns nationellt där klimat och biologisk mångfald pekats ut som

Sverigekarta

Jämtlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Jämtlands län 2020. Jämtland län har relativt ren luft och vatten, men det finns stora miljöutmaningar kopplat till

Sverigekarta

Jönköpings län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Jönköpings län 2020. Miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. 14 av målen berör Jönköpings län. I

Sverigekarta

Kalmar län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Kalmar län 2020. Trots många goda ambitioner bedömer vi det inte möjligt att nå Generationsmålet eller miljökvalitetsmålen till

Sverigekarta

Kronobergs län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Kronobergs län 2020. 2020 har präglats av krishantering. Året inleddes med höga flöden som orsakade översvämningar och vid

Sverigekarta

Norrbottens län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Norrbottens län 2020. Ur ett nationellt perspektiv har Norrbotten kvar stora arealer natur med låg påverkan av storskalig

Sverigekarta

Skåne län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Skåne län 2020. Målbedömningarna är oförändrade jämfört med förra året. Samtidigt pågår mycket bra åtgärdsarbete. Det är tydligt

Sverigekarta

Stockholms län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Stockholms län 2020. Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt som befolkningen växer och behovet

Sverigekarta

Södermanlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Södermanlands län 2020. Mycket arbete görs i länet vilket bidrar till att förbättra miljöläget och statusen för miljömålen,

Sverigekarta

Värmlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Värmlands län 2020. Delar av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet är nära att uppnås i Värmland. Trots aktivt

Sverigekarta

Uppsala län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Uppsala län 2020. Uppsala län är en expansiv region och mark- och vattenanvändningen i länet påverkar måluppfyllelsen av

Sverigekarta

Västerbottens län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västerbottens län 2020. Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer inget av de tretton

Sverigekarta

Västernorrlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västernorrlands län 2020. Den centrala slutsatsen utifrån miljömålsbedömningen 2020 är att läget är allvarligt då inget av de

Sverigekarta

Västmanlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västmanlands län 2020. Länsstyrelsen har under året tydligt stärkt sin roll kring aktiviteter som bidrar till att uppnå

Sverigekarta

Västra Götalands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västra Götalands län 2020. Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till 2020. Läget är allvarligt

Sverigekarta

Örebro län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Örebro län 2020. Det utförs väldigt många bra och viktiga åtgärder i Örebro län för att komma tillrätta

Sverigekarta

Östergötlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Östergötlands län 2020. År 2020 är här, sista året innan miljömålen får en tydligare koppling till Agenda 2030

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.