Regional årlig uppföljning

Länsstyrelserna gör varje år en regional årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål, med bedömningar och redovisning av miljötillstånd och miljöarbetet i länen. Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen.

Här kan du läsa länens regionala uppföljningar för 2023.

Sverigekarta

Blekinge län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Blekinge län 2023.

Sverigekarta

Dalarnas län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Dalarnas län 2023.  

Sverigekarta

Gotlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Gotlands län 2023.

Sverigekarta

Gävleborgs län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Gävleborgs län 2023.

Sverigekarta

Hallands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Hallands län 2023.

Sverigekarta

Jämtlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Jämtlands län 2023.

Sverigekarta

Jönköpings län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Jönköpings län 2023.

Sverigekarta

Kalmar län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Kalmar län 2023.

Sverigekarta

Kronobergs län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Kronobergs län 2023.

Sverigekarta

Norrbottens län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Norrbottens län 2023.

Sverigekarta

Skåne län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Skåne län 2023.

Sverigekarta

Stockholms län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Stockholms län 2023.

Sverigekarta

Uppsala län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Uppsala län 2023.

Sverigekarta

Värmlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Värmlands län 2023.

Sverigekarta

Västmanlands län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västmanlands län 2023.

Sverigekarta

Örebro län

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Örebro län 2023.