Här presenteras statistik för fordon, körsträckor och bränsleförbrukning på kommunnivå. Dessa uppgifter används bland annat för miljömålsindikatorn Körsträcka med bil.

Datakälla

Datakälla: SCB (Statistiska centralbyrån)

Uppdatering av tabellerna sker en gång per år under sommaren. Läs om beräkningsmetoderna nedan.

Datafiler

Tabell 1 Bilinnehav till år 2022

Tabell 2 Körsträcka till år 2022

OBS I och med införandet av bonus-malus den 1 juli 2018 används inte lägre miljöbilsklassificeringen MB 2013 (miljöbil enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafikskattelagen (2006:227) mellan 1 januari 2013 och 31 juni 2018). Tidigare redovisades antal miljöbilar i beståndet samt antal nyregistrerade miljöbilar i tabell 3 och 4. Dessa två tabeller uppdateras inte längre, då uppgiften om miljöbilar endast finns tillgänglig för nyregistrerade fordon första halvåret 2018.

Modellbeskrivning

Modellbeskrivning för tabell 1, 2 och 5

Kontakt

Annika Svensson

Mejl: annika.o.svensson@lansstyrelsen.se