RUS organisation består av en arbetsgrupp och styrgrupp.

RUS styrgrupp

RUS styrgrupp organiserar verksamheten och har representanter från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner. Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län, är styrgruppens ordförande. Övriga medlemmar är:

 • Veronica Lauritzsen, Länsstyrelsen Gävleborg, kontaktlänsråd miljömål/Miljömålsrådet
 • Jeanette Schlaucher, representerar Miljönätverket och sammankallar även cheferna för miljömålsuppdraget, Länsstyrelsen Skåne.
 • Catarina Kristensson, representerar miljömålscheferna, Länsstyrelsen Jönköping
 • Karin Frejarö, representerar länsstyrelsernas chefsnätverk för hållbar tillväxt (NHT 21), Länsstyrelsen Västernorrland.
 • Nina Kiani Janson, representerar chefsnätverket för samhällsbyggande, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Anna Onsten-Molander, representerar kulturmiljöforum, Länsstyrelsen i Västmanlands län
 • Lovisa Forssell, representant för länsstyrelsernas chefsnätverk för lantbruk/landsbygd (LD21), Länsstyrelsen i Örebro län
 • Vanja Strand, Skogsstyrelsen
 • Fredrik Rangstedt, Naturvårdsverket, miljömålsenheten, adjungerad
 • Susanne Eriksson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Per Tholander, Sveriges Kommuner och Regioner, adjungerad
 • Magnus Eriksson, RUS verksamhetsledare

 

RUS arbetsgrupp

Det löpande arbetet utförs av RUS arbetsgrupp med en verksamhetsledare och ett antal medarbetare från olika länsstyrelser och en representant vardera för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Arbetsgruppens medarbetare ansvarar för olika miljökvalitetsmål/generationsmålet samt viktigare sakområden. Därtill finns ansvar för kommunikation, samordning av miljömålsuppföljning och andra löpande eller tillfälliga uppgifter.

Här finns kontaktuppgifter till arbetsgruppen.

 

Läs mer om RUS roll och verksamhet