Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden

På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden.

Programområdet har fokus på cirkularitet i ett eller flera av materialflödena för solceller, vindkraftverk och batterier. Programområdet syftar till att undvika framtida miljöproblem genom samverkan med näringslivet, arbete uppströms med design, att förebygga avfall och göra det möjligt att återvinna material och skapa effektiva system för återvinning.

Kontaktperson på Kemikalieinspektionen: Amelie Pedersen, Amelie.Pedersen@kemi.se

Kontaktpersoner på RUS:
Magnus Eriksson, Magnus.Eriksson@lansstyrelsen.se
Susanne Dahlberg, Susanne.Dahlberg@lansstyrelsen.se
Maja Kling Ek, maja.kling.ek@lansstyrelsen.se