Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling

På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling.

Det övergripande syftet med programområdet är att uppnå ökat kunskapsutbyte, samt förbättrad samverkan och samordning av frågor där hälsa kan användas som drivkraft för att öka takten i miljöarbetet. Därutöver innefattar programområdet två fördjupningsområden i form av samverkansåtgärder: Data som drivkraft för miljörelaterad hälsa och Sociala konsekvensanalyser i miljömålsarbetet

Kontaktpersoner på RUS: Magnus Eriksson, Magnus.Eriksson@lansstyrelsen.se

Samverkansåtgärd Data som drivkraft för miljörelaterad hälsa
Kontaktperson RUS: Marie Vallin, Marie.Vallin@lansstyrelsen.se

Samverkansåtgärd Sociala konsekvensanalyser i miljömålsarbetet
Kontaktperson Folkhälsomyndigheten: Linda Molander, linda.molander@folkhalsomyndigheten.se

Kontaktperson RUS: Susanne Dahlberg, Susanne.Dahlberg@lansstyrelsen.se