RUS har tillsammans med MILSA – Utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer tagit fram material som används i utbildningar för nyanlända.

Materialet är uppdelat i presentationer för olika lektioner med talmanus.

Här kan du ladda ner materialet som ZIP-fil.