Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Enligt det målet ska konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Generationsmålets strecksats, som beskriver att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt, är en tydlig signal till alla myndigheter, inklusive länsstyrelser, att vi har ett ansvar att ta hänsyn till konsumtionens miljö- och hälsopåverkan, också i andra länder.

På dessa sidor har vi samlat underlag som kan utgöra stöd för länsstyrelsernas åtgärdsarbete inom konsumtionsområdet.

RUS håller samman en referensgrupp för hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi med deltagare från Skåne, Kronoberg, Jönköping och Östergötlands län.

Aktuellt

Sammanfattning av The Circularity Gap Report Sweden

Enligt The Circularity Gap Report Sweden är Sverige endast 3,4 % cirkulärt. Rus har i detta material översatt och sammanställt en del av rapporten som en hjälp till länen vid kommunikation kring cirkulär ekonomi.

Cirkularity gap report RUS översättning

Tidigare insatser

Frukostmöte december 2023: Nu gör vi! Omställningen till hållbar produktion och konsumtion med ekonomin som motor

RUS ordnade tillsammans med Nationella samordnaren för Agenda 2030 ett webbinarium om omställningen till hållbar konsumtion och produktion.

Emma Sterky Kanslichef/huvudsekreterare, Nationella samordnaren för Agenda 2030 berättade om Nollvision avfall och Färdplanen för omställning hållbar ekonomisk utveckling.

Missade du mötet? Du kan ta del av presentationen som visades under mötet.

Länkar till rapporter och tips som nämndes under mötet:

Webbinarier om hållbar konsumtion

I oktober arrangerades flera olika webbinarier om hållbar konsumtion. Dokumentation från mötena finns nu samlat.
Frukostwebbinarier om hållbar konsumtion – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)

Frukostwebbinarium om cirkulär ekonomi 16 maj 2023

Webbinariet anordnas av RUS referensgrupp för Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. 

På mötet medverkade Malin Leth, Ordförande Expertgruppen Normskifte och Impact Leader på WA3RM. Hon presenterades rapporten Tro, hopp och visioner där Expertgruppen Normskifte presenterar tre huvudsakliga faktorer som kan riva hinder för det cirkulära normskiftet samt inspirerande scenarios för hur livet om 20 år kan komma att se ut.

Dessutom medverkade Ylva Notini Wallén, Samordnare Delegationen för cirkulär ekonomi. Hon berättade om delegationens arbete, det nya uppdraget och arbetet framåt med cirkulär ekonomi.

Du kan ta del av presentationerna som visades under mötet. 
Dokumentation från frukostwebbinarium om cirkulär ekonomi 23 maj 2023

Tidigare frukostwebbinarier inom området Hållbar konsumtion

RUS anordnade hösten 2021 tillsammans med nationella myndigheter in till fem olika frukostwebbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet. Här kan du ta del av presentationer från webbinarierna..

Regionala seminarier 2020

Under början av året samordnare RUS ett seminariepaket till länen med erbjudande om regionala seminarier inom textil, matsvinn och konsumtion med medverkan från nationella myndigheter som Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Konsumentverket. Intresset var stort och efter en omställning till digitala webbinarier pga pandemin så kunde under året 10 webbinarier på konsumtionstemat genomföras.

Upphandlingsseminarier 2017 och 2018

Upphandlingsturnén i samarbete mellan länsstyrelserna (RUS), Kemikalieinspektionen (Kemi) och Upphandlingsmyndigheten (UHM) har under år 2017 och 2018 besökt 20 av de 21 länen. Målet med turnén var att nå hela kedjan (beslutsfattare, beställare och upphandlare) med en kunskapshöjande och motiverande dialog. 

Avfallsförebyggande i energi- och klimatomställningen

Länsstyrelsen Östergötland har 2019 sammanställt en rapport inom projektet Avfallsförebyggande i energi- och klimatomställningen.

Läs och ladda ner rapporten här.

Kontakt

Susanne Dahlberg

susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se