Avfallsförebyggande i energi- och klimatomställningen – rekommendationer till länsstyrelserna

Denna rapport har syftet att lyfta fram rekommendationer på hur länsstyrelsen kan arbeta mer konkret med frågor rörande avfallsförebyggande inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag inom tillsyn, prövning, miljömål samt energi- och klimat.


Tillhörande denna rapport har ett presentationsmaterial tagits fram bestående av en sammanställning av goda exempel på avfallsförebyggande arbete från olika delar av landet. Detta material kan användas vid kommunbesök, utbildningar, informationsträffar/ workshops för att inspirera till avfallsförebyggande arbete som kommunerna kan genomföra samt visa på kopplingar till energi- och klimatvinster.


Löpnummer: 2019:27

ISBN/ISSN-nr: Länsstyrelsen Östergötland 978-91-985270-2-5

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 33