Digitala frukostmöten om hållbar konsumtion

Aktuellt

Frukostmöte 4 december kl.9-10
Nu gör vi! Omställningen till hållbar produktion och konsumtion med ekonomin som motor

RUS bjuder tillsammans med Nationella samordnaren för Agenda 2030 in till frukostwebbinarium om omställningen till hållbar konsumtion och produktion.

Emma Sterky Kanslichef/huvudsekreterare, Nationella samordnaren för Agenda 2030 kommer att berätta om Nollvision avfall och Färdplanen för omställning hållbar ekonomisk utveckling

Missade du mötet? Här hittar du presentationen som visades under mötet.

Länkar till rapporter och tips som nämndes under mötet:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Tidigare frukostmöten

4-13 oktober arrangerade RUS tillsammans med nationella myndigheter digitala frukostmöten som berör olika delar av konsumtionsområdet. Dokumentation från mötena finns att ta del av längre ner på sidan.

Har du frågor? Kontakta Susanne Dahlberg susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se

Onsdag 4/10

Hur kan schaktmassor användas som en resurs?

Presentation av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Kristina Widenberg, Naturvårdsverket

Östergötlands regionala avfallsstrategi – ett självskattningssystem

Maja Kling Ek, Länsstyrelsen i Östergötland

Dokumentation från mötet:
Regional avfallsstrategi självskattning Länsstyrelsen Östergötland
Hantering av schaktmassor Naturvårdsverket

Fredag 6/10

Kompostering och bionedbrytbarhet

Nationell plastsamordning och SIS bjuder in till ett webbinarium om kompostering och bionedbrytbarhet. SIS berättar om befintliga standarder för förpackningar respektive plast. Bledar Beqiri, Svenska Institutet för Standarder och Lena Stig, Naturvårdsverket.

Dokumentation från mötet:

SIS Kompostering och bionedbrytbarhet

Måndag 9/10

Hållbara textilier

Rebecca Uggla, Naturvårdsverket

Dokumentation från mötet:

Textilområdet i förändring, Naturvårdsverket

Onsdag 11/10 kl. 9.00-10.30

Så skapar du beteendeförändring hos hushållen – fokus avfallsförebyggande

Maria Ivarsson, Naturvårdsverket
Åsa Hagelin, Avfall Sverige
Mona Öhrn,Örebro kommun
Magnus Söderberg, Griffith University
Sofie Charpentier, Chalmers industriteknik

Dokumentation från mötet:

Beteendeförändring – så kan du göra, Naturvårdsverket

Verktygslåda kommuners beteendepåverkande arbete mot hushåll, Avfall Sverige

Minimeringsmästarna, Örebro kommun

Minskning av avfall genom sociala normer, Magnus Söderberg

Smartare take away, Chalmers industriteknik

Torsdag 12/10 kl. 9.00-10.00

Uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad – statens insatser för en effektiv hantering

Fredrik Engström och Annelie Jansson Westin, Riksrevisionen.
Susanne Dahlberg och Maja Kling Ek, RUS

Dokumentation från mötet:

Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden

Uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

6/11 kl. 9.00-10.00

Upphandling som ett strategiskt verktyg för att styra mot fossilfrihet och cirkulär ekonomi

Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten.

Cirkulär och fossilfri upphandling