Digitala frukostmöten om hållbar konsumtion

4-13 oktober arrangerar RUS tillsammans med nationella myndigheter digitala frukostmöten som berör olika delar av konsumtionsområdet. De olika tillfällena ger en bra bild över pågående nationella uppdrag och projekt. Förhoppningen är att de ska ge inspiration och konkreta verktyg till deltagarna för att ta ytterligare kliv på vägen till en mer hållbar konsumtion.

Målgruppen är miljö- och hållbarhetsstrateger, eller motsvarande, på kommuner, regioner och länsstyrelser. Ingen anmälan behövs. Varmt välkommen att delta!

Har du frågor? Kontakta Susanne Dahlberg susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se

Program

 
  

Onsdag 4 oktober

kl. 9.00-10.00

Hur kan schaktmassor användas som en resurs?

Presentation av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

Kristina Widenberg, Naturvårdsverket

Östergötlands regionala avfallsstrategi – ett självskattningssystem

Maja Kling Ek, Länsstyrelsen i Östergötland

Anslut till Skype-mötet

Fredag 6 oktober

9.00-10.15

Kompostering och bionedbrytbarhet

Nationell plastsamordning och SIS bjuder in till ett webbinarium om kompostering och bionedbrytbarhet. SIS berättar om befintliga standarder för förpackningar respektive plast.
Bledar Beqiri, Svenska Institutet för Standarder

Lena Stig, Naturvårdsverket

Anslut till Zoom-mötet

Måndag 9 oktober

9.00-10.00

Hållbara textilier

Rebecca Uggla, Naturvårdsverket

Anslut till Skype-mötet

Onsdag 11 oktober

9.00-10.30

Så skapar du beteendeförändring hos hushållen – fokus avfallsförebyggande

Åsa Hagelin, Avfall Sverige

Maria Ivarsson, Naturvårdsverket

Anslut till Skype-mötet

Torsdag 12 oktober

9.00-10.00

Uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad – statens insatser för en effektiv hantering

Fredrik Engström och Annelie Jansson Westin, Riksrevisionen

Riksrevisionen har granskat om staten genom olika styrmedel ser till att uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad hanteras effektivt. Granskningen visar att de statliga styrmedel som finns idag inte är tillräckliga för att främja en effektiv hantering i enlighet med avfallshierarkin av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad.

Anslut till Skype-mötet

Fredag 13 oktober

9.00-10.00

Upphandling som ett strategiskt verktyg för att styra mot fossilfrihet och cirkulär ekonomi

Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten berättar om genomförande av myndighetens regeringsuppdrag Upphandling som främjar omställningen till ett mer cirkulärt och fossilfritt samhälle (2022-2025).

Anslut till Skype-mötet

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.