Frukostwebbinarium inom området Konsumtion

RUS bjuder tillsammans med nationella myndigheter in till fem olika frukostwebbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet.
Frukostwebbinarium inom området Konsumtion.

RUS bjuder tillsammans med nationella myndigheter in till fem olika frukostwebbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet. Dessa konsumtionsfrukostar går av stapeln under vecka 42 och 43 och ger en bra bild över pågående nationella uppdrag och projekt. Förhoppningen är att dessa frukostwebbinarier ska ge inspiration och konkreta verktyg till deltagarna att ta ytterligare kliv inom något område på vägen mot en mer hållbar konsumtion.
Målgrupp är miljö- och hållbarhetsstrateger eller motsvarande på såväl kommuner, region som länsstyrelser.

Kontakt: Marie-Helene Bergstrand, mejl: marie-helene.bergstrand@lansstyrelsen.se

Avfallsförebyggande med Maria Ivarsson, Naturvårdsverket

En del i Naturvårdsverkets arbete med konsumtion är det avfallsförebyggande arbetet där man under hösten tar fram en vägledning om kommunens skyldighet att informera hushållen om avfallsförebyggande åtgärder. Under detta frukostwebbinarium kommer fokus ligga på den här vägledningen, hur kommunerna kan använda sig av avfallstaxan till informationsåtgärder riktade till hushåll och goda exempel från både Länsstyrelsen Dalarna, Skellefteå kommun och Sysav.

19 oktober 09.00-10.00

Hållbar konsumtion med Maria Nyqvist, Konsumentverket

Konsumentverket fick i våras ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att främja spridning och vidareutveckling av information om miljömässigt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. På detta frukostwebbinariet ges mer information om vad som görs inom uppdraget, hur konsumtionen i Sverige ser ut idag. Deltagarna får också en bild av vad som finns att använda sig av på webbplatsen för Hallå konsument samt konkreta tips och verktyg att använda sig av.

20 oktober 09.00-10.00

Hållbar plastanvändning med Lena Stig, Naturvårdsverket och Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten

Nationell plastsamordning är ett regeringsuppdrag som ska vara en drivande och samlande kraft i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket har samordningsansvaret och ska samla in och förmedla kunskap samt främja dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer. Frukostwebbinariet som görs tillsammans med Upphandlingsmyndigheten ger både information om vad som görs inom nationell plastsamordning, inspiration, goda exempel och användbara verktyg.

21 oktober 09.00-10.00


Minskad miljöpåverkan från textilanvändning med Yvonne Augustsson och Rebecca Uggla, Naturvårdsverket

Från Naturvårdsverket får vi på detta webbinarium en omvärldsbevakning av de viktigaste och mest intressanta initiativen på internationell och EU-nivå liksomnationellt som berör textilområdet. Det ges också en beskrivning av vad som tagits fram inom textilsmartarbetet som pågick 2018-2020, hur materialet kan användas och en del goda exempel.

26 oktober 09.00-10.00

Filmlänkar till Textilsmart

Textiliers påverkan på miljö, klimat och hälsa | Naturvårdsverket – YouTube

Textilsmart – Hur hittar vi hållbara sätt att njuta av mode? | Naturvårdsverket – YouTube

Textilsmart – Kan jag vara både hållbar och trendig | Naturvårdsverket – YouTube

Textilsmart – Hur får jag en mer hållbar garderob | Naturvårdsverket – YouTube

Textilsmart – Hur kan jag uppdatera mina kläder? | Naturvårdsverket – YouTube

Textilsmart – Factivister tipsar om hållbar klädsel | Naturvårdsverket – YouTube

10 YFP med Eva Ahlner, Naturvårdsverket

På detta avslutande webbinarium i denna konsumtionsfrukostserie tar vi ett bredare grepp och får en fördjupad inblick i vad det innebär att Naturvårdsverket är nationell fokalpunkt i genomförandet av det tio-åriga ramverket. 10YFP är ett ramverk för global samverkan mellan länder för att accelerera omställningen till hållbar konsumtion och produktion. Delmål 12.1 i Agenda 2030 handlar specifikt om implementeringen av detta ramverk.

27 oktober 09.00-10.00