Åtgärdswebben

Åtgärdswebb för miljömål är ett länsstyrelsegemensamt IT-system för att administrera och publicera information om åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen.

Syftet med Åtgärdswebben är att:

  • underlätta uppföljning av åtgärdsprogrammen
  • bättre tillgängliggöra arbetet med åtgärdsprogrammen på webben (diagram och tabeller som är lätta att visa och skriva ut).
  • ge en struktur för planering och framtagande av åtgärder och åtgärdsprogram
  • visa utvärderade goda exempel i en åtgärdsbank

Åtgärdswebben har i första hand tagits fram för de regionala åtgärdsprogrammen för miljömålen, men Åtgärdswebben ska även kunna användas av andra verksamheter på länsstyrelserna (Klimatanpassning, Grön infrastruktur, Klimat- och energi), Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, nationella myndigheters handlingsplaner för miljömålen

Länkar till Åtgärdswebben

www.atgardswebben.se – publik adress

https://atgardswebben.se/lst – inloggning för Länsstyrelsens samordnare/åtgärdsansvariga

https://atgardswebben.se/externt – inloggning för kommuner

Handledningar och informationsmaterial:

På åtgärdswebben finns till varje flik instruktionstexter som hjälp och stöd i ert arbete. För dig som vill ha en översiktlig information om åtgärdswebben finns det en generell handledning på Åtgärdswebben under Om åtgärdswebben i fliken 02. Handledning.

Länsstyrelsernas miljömålssamordnare och åtgärdsansvariga hittar även instruktionsfilmer och stöd för utbildning av externa användare på RUS samarbetsyta

Övriga användare, såsom miljömålsansvariga inom kommuner, regioner med flera bör kontakta miljömålssamordnare/strateger på respektive Länsstyrelse vid behov av mer information.

Kontakt

atgardswebben.forvaltning@lansstyrelsen.se