Ekosystem och biologisk mångfald

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Målet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Flera av generationsmålets strecksatser som förtydligar målets innebörd och visar vad miljöpolitiken ska fokusera på är direkt eller indirekt kopplade till ekosystem och biologisk mångfald.

  • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
  • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
  • En god hushållning sker med naturresurserna.

Här har vi samlat underlag som kan utgöra stöd för länsstyrelsernas åtgärdsarbete kopplat till ekosystem och biologisk mångfald.

Aktuellt

Regionala handlingsplaner

Här hittar ni mer information:

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.