Stöd till kommunernas miljömålsarbete

Kommuner ansvarar för utveckling på lokal nivå samt skapa god livsmiljö för sina invånare. Detta arbete sker bland annat genom plan- och byggprocesser, miljötillsyn, avfallshantering, vatten och avlopp, energiförsörjning, kollektivtrafik samt vård och omsorg. Allt detta gör att kommuner har en viktig roll i arbetet för att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen. 

Länsstyrelserna har som regeringsuppdrag att samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet och att stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Referensgrupp – Kommunstöd – Miljömål

Som en del av ovanstående uppdrag bildade RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) en referensgrupp 2017 med länsstyrelser och kommuner för att utveckla olika sätt som den regionala nivån kan bistå kommunerna i miljömålsarbetet.

Syftet med gruppen är att identifiera områden som kommuner kan ha behov av att få stöd i utifrån deras olika förutsättningar. Därefter fundera över vad Länsstyrelserna kan göra för att stödja kommunernas arbete för miljömålen och hållbar utveckling? Kommunernas deltagande i denna referensgrupp är viktig för att kunna hämta in kommunal kunskap och kompetens. De har möjlighet att påverka att resultatet av arbetet blir så användbart som möjligt för den kommunala verksamheten.

Aktuella frågor som har diskuterats i gruppen:

  1. Identifiera vilket behov av stöd och samverkan olika typer av kommuner har.
  2. Synliggöra befintliga nätverk och samverkansformer och hur dessa kan nyttjas för att stödja kommunerna, i respektive län och nationellt.
  3. Implementering av Agenda 2030.
  4. Stöd i arbetet med miljöprogram, kommunernas egna och medverkan i regionala.
  5. Lokala indikatorer, tillhandahållande och samarbete.

Sedan gruppen startade har vi reviderat Guide till Lokalt arbete med miljömål (punkt 6 ovan). Den nya vägledningen färdigställdes våren 2020. Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030.

Ytterligare insats på förslag av referensgruppens är att erbjuda miljö/hållbarhetsstrateger i kommuner att gå en kurs i förändringsledning. Först ut var kommunerna i pilotlänen Västra Götaland och Kronoberg. Under 2022 och 2023 kommer övriga kommuner att erbjudas möjligheten att ta del av utbildningen via respektive länsstyrelse.

Nätverk – Kommunstöd – Miljömål

Under våren 2021 gick vi ut med en intresseförfrågan till kommuner och regioner om deltagande i vår referensgrupp då vi behövde utöka med ytterligare tre kommuner. Vi fick flera intresseanmälningar och ville ta vara på det stora intresset och bildade därför ett nätverk där de kommuner som lämnat en intresseanmälan, regioner och länsstyrelser träffas för att dela erfarenheter och samverka.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.