I samband med att Sveriges miljömål funnits i 25 år togs en film fram av Naturvårdsverket och RUS. Filmen beskriver hur det gick till när miljömålen togs fram och vilken roll de har i framtiden. Filmen är 9 minuter lång.