Vägledning med rekommendationer för länsstyrelsernas åtgärdsprogram och att verka för miljömålen

Vägledningens syfte är att vara ett stöd när en länsstyrelse ska ta fram ett åtgärdsprogram eller arbeta med de andra frågor som tas upp. Ett syfte är också att det ska finnas en samstämmighet mellan länsstyrelserna.

Vägledningen ersätter den vägledning som beslutades 2018-04-18. Revideringen är gjord av RUS arbetsgrupp och bygger mycket på ett metodprojekt som RUS genomförde hösten 2020 med ett antal digitala workshopar om olika frågor rörande regionala åtgärdsprogram för miljömålen togs upp och där alla länsstyrelser deltog (dokumentation från detta finns på RUS samarbetsyta).

Ladda ner vägledningen

 


Publiceringsår: 2024

Publikationstyp: Vägledning