RUS initierade 2023 en dialog inom länsstyrelserna och med andra närstående parter om hur vi kan stärka det regionala miljömålsuppdraget och redovisa budskap och arbetssätt för detta när miljömålen fyller 25 år. De sju budskapen/arbetssätten som följer här är resultatet av dialogen.

Budskapen/arbetssätten är i första hand tänkta att användas på varje länsstyrelse i strategiska diskussioner om hur miljömålsuppdraget bedrivs och dess betydelse för alla verksamheter som berörs, men också i länsstyrelsegemensamma sammanhang och i andra hand även i kommunikation med andra när vi informerar om och motiverar miljömålsarbetet, inte minst nationellt målansvariga myndigheter.

Med dessa sju budskap/arbetssätt är förhoppningen att bidra till ny kraft och energi i miljömålsarbetet och länsstyrelsernas miljömålsuppdrag. 

Ladda ner vägledningen


Publiceringsår: 2024

Publikationstyp: Vägledning