Är du ovan vid samhällsekonomiska resonemang? Eller behöver du bara friska upp dina kunskaper?

Den här rapporten är tänkt att få dig att bli, inte bara nyfiken och engagerad utan också att få dig att inse att din och dina kollegors kunskap är värdefull i alla samhällsekonomiska diskussioner.

I rapporten finns tips på var i det regionala miljömålsarbetet som frågor om samhällsekonomiska analyser kan eller bör dyka upp. Vilka frågor som är viktiga att ställa, trots att det kan kännas ovant.

Och kanske allra viktigast att få insikten att miljöeffekter och sociala effekter är en självklar del i olika typer av analyser, även om de inte är mätbara och kan översättas till kronor och ören utan utgörs av kvalitativa bedömningar. 

Ta dig gärna tid att också läsa de två avslutande avsnitten, som har en mer fördjupande karaktär. Det kan ge dig en ökad förståelse för läget idag. De speglar de senaste femtio årens försök att värdera nyttor och skador för människor, djur och natur samt den diskussion om utvecklingsbehovet för framtida samhällsekonomiska analyser som pågår.

Detta är din guide in i den samhällsekonomiska sfären. Kom ihåg att det faktiskt inte är en främmande galax du ska till! Den kunskap du har om planeten Tellus räcker långt.

Ladda ner rapporten


Publiceringsår: 2024

Publikationstyp: Vägledning