Publikationer

Cirkulär ekonomi i växtodling

Under december 2022 –januari 2023 genomförde fyra sakkunniga på Länsstyrelsen Gävleborg telefonintervjuer med 20 växtodlare från 12 län. Intervjufrågorna hade fokus på olika metoder för

Vägledning för miljömålens etappmål

Syftet med denna vägledning är att ge länsstyrelser, kommuner och även andra regionala och lokala aktörer en överblick över, och vägledning i, hur miljömålssystemets etappmål

Ställ om för framgång

Avgörande för möjligheterna att nå en hållbar samhällsutveckling är de offentliga, de privata och de civila samhällsaktörernas gemensamma förmåga att skapa de samhälleliga förutsättningar som

Välj och vraka!

Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/miljömål.