Hållbar strategisk samhällsplanering som bidrar till miljö-, klimat- och energimålen

Projektet Hållbar strategisk samhällsplanering som bidrar till miljö-, klimat- och energimålen var ett nationellt tvärsektoriellt samverkansprojekt mellan Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS), Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) och Samhällsbyggnadsnätverket som pågått 2021–2023.

Resultaten från projektet finns sammanställt i en projektrapport och en arbetsrapport. Dessutom finns ett pm med de viktigaste slutsatserna från projektet.


Publiceringsår: 2023

Publikationstyp: Projektrapport