Publikationer

Miljöövervakning och miljömålsuppföljning

Miljöövervakning som underlag för miljömålsuppföljning Syftet med projektet var att bättre kunna beskriva det regionala miljötillståndet med utgångspunkt i miljöövervakningen samt att bättre visa utvecklingen.

Cirkulär ekonomi i växtodling

Cirkulär ekonomi i växtodling – metoder för god jordhälsa Under december 2022 –januari 2023 genomförde fyra sakkunniga på Länsstyrelsen Gävleborg telefonintervjuer med 20 växtodlare från