Nyheter

Årets uppföljning av miljömålen är här

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts.

Välkommen till RUS nya webbplats!

Mer användarvänlig, tydlig och tillgänglig. Nu blir det enklare att hitta det du söker på RUS webbplats. Vi kommer i början av året bygga ut