Nu finns det en kortversionen av vägledningen för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Vägledningen riktar sig till kommuner för stöd och inspiration i det strategiska arbetet med miljömål och hur detta arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå.

Ta del av vägledningen här.