Webbinarium om Cirkulär ekonomi – kartläggning, kunskap, vägledning

RUS arrangerar inom projektet Cirkulär ekonomi – kartläggning, kunskap, vägledning kunskapshöjande insatser riktat till Länsstyrelserna under hösten/vintern. Se första tillfället här.

Åsa Ekberg-Österdahl och Christina Jonsson från Naturvårdsverket presenterar omvärldsbevakning om vad som är på gång inom EU och Norden, Naturvårdsverkets roll i omställningen till cirkulär ekonomi samt Länsstyrelsens roll inom cirkulär ekonomi:

I projektet har även en enkät skickats ut till länsstyrelserna kring cirkulär ekonomi och en vägledning till regleringsbrevsuppdraget om cirkulär ekonomi har tagits fram.

Är du intresserad av enkätsvaren eller av vägledningen ligger allt material på vår samverkansyta. Du kan också höra av er till någon av oss i projektledningen för att ta del av materialet.

Susanne Dahlberg: susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se, 010-224 12 87

Joel Eriksson: joel.eriksson@lansstyrelsen.se, 010-224 15 08