PM om länsstyrelsernas remissvar på Trafikverkets förslag på nationell transportplan 2022-2033

Här kan du läsa sammanställningen av länsstyrelsernas yttrande.

De flesta länsstyrelser är kritiska till att Trafikverkets planförslag inte bidrar till klimatmålen eller till ett mer transporteffektivt samhälle. Häften påtalar att det funnits brister i hur Trafikverket uppfyller miljöbalkens krav. Många länsstyrelser framför kritik om basprognosen, ”lagt kort ligger” och den samhällsekonomiska modell som används. De flesta är nöjda med satsningen på underhåll.

Här kan du läsa en sammanställning av länsstyrelsernas yttranden

Sammanställningen är gjord av RUS och LEKS gemensamma projekt Klimatsmarta länstransportplaner 3.0.