Nu är sammanställningen av den regionala årliga uppföljningen publicerad

Naturvårdsverkets rapport Årlig uppföljning överlämnades till regeringen den 31/3. Nu finns den sammanställning som RUS har tagit fram med alla läns målbedömningar publicerad.

Naturvårdsverkets rapport Årlig uppföljning överlämnades till regeringen den 31/3. Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bra 1 av 16 mål. Trenden för sex av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend.

Läs nyheten och rapporten här: Rapport: Årlig uppföljning 2020 (naturvårdsverket.se)

Länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens regionala uppföljning av miljömålen utgör underlag för den nationella uppföljningen och ger också kunskap till kommuner, näringsliv, organisationer och medborgare om miljötillståndet i länen och åtgärder som genomförs.

Nu finns den sammanställning som RUS har tagit fram med alla läns målbedömningar publicerad här på webben.
Här kan du läsa sammanställningen.