Ny kartläggning av Svenska kommuners arbete med biologisk mångfald

IVL Svenska Miljöinstitutet har kartlagt kommuners arbete med biologisk mångfald på uppdrag av Naturvårdsverket.

På en övergripande nivå visar kartläggningen att det inte finns ett gemensamt arbetssätt för att bevara och utveckla biologisk mångfald som alla kommuner följer. Istället finns en stor variation både i det strategiska arbetet och vad gäller specifika åtgärder. Vidare innehåller rapporten en rad förslag och uppslag till hur kommunernas arbete med biologisk mångfald kan stöttas på olika sätt.

Mer information: Kommuners arbete med biologisk mångfald – Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

Rapporten hittar du här: Svenska kommuners arbete med biologisk mångfald – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)