Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling

Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling. Det övergripande syftet med programområdet är att uppnå ökat kunskapsutbyte, samt förbättrad samverkan och samordning av frågor där hälsa kan användas som drivkraft för att öka takten i miljöarbetet. Därutöver […]

Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden

Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden. Programområdet har fokus på cirkularitet i ett eller flera av materialflödena för solceller, vindkraftverk och batterier. Programområdet syftar till att undvika framtida miljöproblem genom samverkan med näringslivet, arbete uppströms med design, att förebygga avfall och göra det möjligt […]

Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem

Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem. Med utgångspunkt i de gemensamma målbilderna som togs fram under tidigare programperiod är syftet med programområdet dels att myndigheterna underlättar för näringsliv och andra relevanta aktörer att agera för ett hållbart livsmedelssystem dels att utveckla myndigheternas […]

Ramverk för nationell planering

Ramverk för nationell planering På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Ramverk för nationell planering. Programområdets syfte är att konkretisera och utveckla det redan framtagna ramverkets funktioner och former för samverkan och samordning. Men också förmågan att ta fram gemensamma planerings- och analysunderlag och beskriva rumsliga konsekvenser. Syftet är att visa på ramverkets […]

Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem

Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem. Informationsmöte med Naturvårdsverket och länsstyrelserna 16 juni 2023 ordnade representanter från Naturvårdsverket och länsstyrelserna ett informations- och dialogmöte om Miljömålsrådets nya programområde Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem. Syftet var att […]

Om Miljömålsrådet

På denna sidan finns information om länsstyrelsernas arbete i Miljömålsrådet.