Om Miljömålsrådet

På denna sidan finns information om länsstyrelsernas arbete i Miljömålsrådet.

RUS samordnar länsstyrelsernas medverkan i och bistår länsstyrelsernas representanter i Miljömålsrådet, Landshövding Göran Enander och länsråd Veronica Lauritzsen. Miljömålsrådet består utöver länsstyrelsernas representanter av 16 generaldirektörer för nationella myndigheter med uppdrag kopplade till miljömålen och syftet med rådet är att öka takten i myndigheternas arbete för att nå miljömålen och samverka samt även lämna förslag till regeringen.

Varje år tar Miljömålsrådet fram en årsrapport med prioriterade åtgärder som myndigheterna kan genomföra i samverkan. Perioden 2020-2022 är arbetet i Miljömålsrådet koncentrerat till sju programområden, där länsstyrelserna medverkar i samtliga:

Länsstyrelsens prioriterade program:

  • Ramverk för nationell planering. Boverket
  • Insatser för Grön infrastruktur. Naturvårdsverket

Övriga program:

  • Staten går före. Trafikverket
  • Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen. Upphandlingsmyndigheten
  • Styrmedel för hållbar konsumtion. Konsumentverket
  • Hållbar elektrifiering. Energimyndigheten
  • Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem. Livsmedelsverket

Nyhetsbrev

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet om Länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet

Mer om Miljömålsrådet

Du kan läsa mer om Miljömålsrådet på Sverigesmiljömål.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.