Indikatorer

Här samlas länkar till indikatorer för Sveriges miljömål.

Nationella emissionsdatabasen

Den nationella emissionsdatabasen har flyttat till SMHI för att bli en del av Luftwebb. Uppgifterna publiceras på läns- och kommunnivå och är ett viktigt underlag för arbetet med åtgärder och uppföljning av klimat- och miljömål. 

Körsträckedata

Här presenteras statistik för fordon, körsträckor och bränsleförbrukning på kommunnivå. Dessa uppgifter används bland annat för miljömålsindikatorn Körsträcka med bil.