Data från miljöövervakning för miljömålsuppföljning

Data från miljöövervakning för miljömålsuppföljning Här samlas dokumentation och underlag från RUS-projektet Miljöövervakning som underlag till miljömålsuppföljning och tillståndsbeskrivning. Projektet har genomförts under 2022 och våren 2023.

Indikatorer

Här samlas länkar till indikatorer för Sveriges miljömål.

Nationella emissionsdatabasen

Den nationella emissionsdatabasen har flyttat till SMHI för att bli en del av Luftwebb. Uppgifterna publiceras på läns- och kommunnivå och är ett viktigt underlag för arbetet med åtgärder och uppföljning av klimat- och miljömål. 

Körsträckedata

Här presenteras statistik för fordon, körsträckor och bränsleförbrukning på kommunnivå. Dessa uppgifter används bland annat för miljömålsindikatorn Körsträcka med bil.