Vägledning för ett strukturerat miljöarbete inom bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn

I vägledningen finns förslag till färdigformulerade miljömål för sektorn. Utgångspunkten är de av riksdagen beslutade 16 nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Genom att använda de
färdigformulerade målen i detta dokument kan bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn komma igång med ett miljöarbete som stärker företaget. Att ha ett aktivt miljöarbete i företaget kan skapa affärsnytta och bidra till effektiviseringar och till att spara resurser. Det visar också på ansvarsfullt företagande, vilket kommer bli allt viktigare framöver för företagets varumärke och vid rekrytering av arbetskraft. Att strukturera miljöarbetet utifrån de nationella miljömålen har flera fördelar som beskrivs längre fram i detta dokument.

Vägledningen är en del i vägledningsmaterialet ”Näringslivets arbete med miljömålen och Agenda 2030” .


Utgivare: RUS, Länsstyrelsen Skåne

Rapportnummer: 2019:09

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-148-0

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 23