Ställ om för framgång

Avgörande för möjligheterna att nå en hållbar samhällsutveckling är de offentliga, de privata och de civila samhällsaktörernas gemensamma förmåga att skapa de samhälleliga förutsättningar som krävs för att möta mänskliga basala behov. Det är i en sådan samverkansprocess som helhetssyn och integrerade målsättningar får en reell betydelse. Denna guide belyser hur denna helhetssyn och integrering av flera angelägna samhällsmål görs möjlig genom att systematiskt stödja och stimulera de hälsofrämjande processer som stödjer en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. I guiden presenteras hälsofrämjande som en universell och integrerande princip som bör ha en central plats i alla strategier i bygget av ett hållbart samhälle – av ett framgångsrikt samhälle.

Tre delar

Del 1 är en guide som lotsar läsarna till detta nya perspektiv i arbetet för
en hållbar samhällsutveckling.

Del 2 är en fördjupning av ett nytt kunskapsområde som förenar en stor
mängd olika specifika kunskapsområden.

Kortversionen orienterar läsaren i ämnet
men rymmer även frågor att reflektera över.


Publiceringsår: 2017

Publikationstyp: Vägledning