Data från miljöövervakning för miljömålsuppföljning

Data från miljöövervakning för miljömålsuppföljning Här samlas dokumentation och underlag från RUS-projektet Miljöövervakning som underlag till miljömålsuppföljning och tillståndsbeskrivning. Projektet har genomförts under 2022 och våren 2023.