I maj 2023 genomfördes en workshop där deltagarna fördjupade sig i hur resultat från miljöövervakning kan användas i miljömålsuppföljning och tillståndsbeskrivning. Nu kan du ta del av dokumentation från dagen och annat material från projektet. Miljöövervakning som underlag till miljömålsuppföljning