Nu är sammanställningen av den regionala årliga uppföljningen för 2021 publicerad

Naturvårdsverkets rapport Årlig uppföljning redovisades till regeringen den 31/3. Nu finns den sammanställning som RUS har tagit fram med alla läns målbedömningar publicerad.

Naturvårdsverkets rapport redovisar de statliga insatser som gjorts under 2021 för att nå miljömålen. Trenden för sex av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend. För två av miljökvalitetsmålen bedöms utvecklingen vara positiv, för nio neutral och för fem bedöms den vara negativ. 

Läs rapporten här: Rapport: Miljömålen (naturvårdsverket.se)

Länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens regionala uppföljning av miljömålen utgör underlag för den nationella uppföljningen och ger också kunskap till kommuner, näringsliv, organisationer och medborgare om miljötillståndet i länen och åtgärder som genomförs.

Nu finns den sammanställning som RUS har tagit fram med alla läns målbedömningar publicerad här på webben.
Här kan du läsa sammanställningen.