Var finns pengarna?

Ett sammanställt stöd och bidrag som finns att söka för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer.

Vill du arbeta med att bidra till våra miljömål? Då har du nytta av den här rapporten. Här har vi sammanställt stöd och bidrag som finns att söka för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer. Regionala organisationer och länsstyrelser kommer också ha nytta av materialet. Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU-stöd, men även andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat.


Löpnummer: 2020:24

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-203-6

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 84