Välj och vraka!

Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/miljömål.

Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö-miljömål är som titeln antyder tänkt att fungera som en exempelsamling men också en vägledning till ett förbättrat miljömålsarbete vad gäller kulturmiljöaspekter. Den riktar sig till länsstyrelserna och de verksamheter som kan relateras till miljömåls- och kulturmiljöarbete.

Rapporten består av två huvuddelar:

  • Temaområden för ett förbättrat arbete
  • Verktyg för miljömålsarbete

Utgivare: RUS, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Rapportnummer: 2017:34

ISBN/ISSN-nr: 978-91-982890-0-8

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 194