Vägledning för bilåtervinnare med fokus på näringslivets arbete med miljömålen och det ekologiska perspektivet i Agenda 2030

Denna vägledningen riktar sig till bilåtervinnare och tar upp varför det är viktigt att arbeta med miljömålen och Agenda 2030, vad företag tjänar på att jobba med miljömålen, och tips på vad företag kan göra.


Denna vägledning är framtagen av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med BIL Sweden

Vägledningen är en del i vägledningsmaterialet ”Näringslivets arbete med miljömålen och Agenda 2030” .


Utgivare: RUS, Länsstyrelsen Skåne

Rapportnummer: 2019:13

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-152-7

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 6