Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen

Att vi står inför flera ekologiska kriser är allt tydligare ett faktum idag. Två av de största kriserna är ett förändrat klimat samt minskad biologisk mångfald. Detta är två kriser som inte bör hanteras separat utan i synergi med varandra då de är starkt sammankopplade.


I detta dokument finns ett kunskapsunderlag med fokus på var det finns kopplingar mellan klimatpåverkan och biologisk mångfald i skogen samt en vägledning hur länsstyrelserna kan arbeta vidare med frågorna. Vägledningsdelen är ett första steg i hur länsstyrelserna kan arbeta med frågorna.


Rapporten är resultatet av ett samverkansprojekt mellan länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, och Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, RUS.


Publiceringsår: 2022

Publikationstyp: Kunskapsunderlag


Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.