Processledning

Dokumentation från RUS och LEKS processledarutbildningar.

Dokumentationen vänder sig till er som är processledare vid Länsstyrelserna, framför allt inom uppdragen miljömål och energi/klimat. Den är tänkt att fungera tillsammans med utbildningen till processledare och att vara ett stöd i det dagliga arbetet efter utbildningen.

Syftet är att skapa en tydlighet av vad en process är och vad det innebär att leda och arbeta i processer. Dokumentationen är framtagen i anslutning till den utbildning av processledare som genomförs under 2015 av Gotlandsakademin på uppdrag av RUS och LEKS, länsstyrelsernas
samverkansorgan för miljömåls- respektive energi- och klimatuppdragen.

Dokumentation ska också ge inspiration, mod och lust att vilja vara processledare!

Dokumentationens fyra delar

  1. Inledning
  2. Processledarskap – en beskrivning av att leda processer
  3. Fyra goda exempel på processer
  4. Konkreta verktyg att använda i det dagliga arbete

Utgivare: RUS, Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017

Löpnummer: 2017:28

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 55