Miljöprocessen – ett förändringsarbete

En handbok för länsstyrelserna.

Rapporten är tänkt som en kort introduktion för process- och samverkansledning i förändringsarbete. Den är särskilt inriktad på miljömålen och länsstyrelsens arbete med dem. Processledning är ett värdefullt redskap för att genomföra de uppdrag som länsstyrelserna har med miljömålen.


Utgivare: RUS, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Rapportnummer: 2017:27

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 37