Lathund för att påbörja ett strukturerat miljöarbete som bilåtervinnare

Denna lathund baserar sig på material som har tagits fram av Annika Helker Lundström, av regeringen utsedd nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Här finns förslag till färdigformulerade miljömål för
bilåtervinningsföretag. Utgångspunkten är de av riksdagen beslutade 16 nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Genom att använda de färdigformulerade målen i detta dokument kan bildemonterare komma igång med ett miljöarbete som stärker företaget. Att ha ett aktivt miljöarbete i företaget kan skapa affärsnytta och bidra till
effektiviseringar och till att spara resurser. Det visar också på ansvarsfullt företagande, vilket kommer bli allt viktigare framöver för företagets varumärke och vid rekrytering av arbetskraft.

Vägledningen är en del i vägledningsmaterialet ”Näringslivets arbete med miljömålen och Agenda 2030” .


Utgivare: RUS, Länsstyrelsen Skåne

Rapportnummer: 2019:11

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-150-3

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 14